actual

minimalist

La sensualitat intel·lectual de la forma mínima.
La significació lineal sobre la matèria resident.
La justa textura que s’acomoda al temps i al context.

human geometry

La forma geomètrica espontània.
Colors únics o múltiples, dispersos i desbordats, que es barregen o s’allunyen.
És una proposta irreflexiva on el silenci guia el procés i inspira un final.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.